Avdelningar Tallen och Granen

På Nätet har vi åldersindelade barngrupper, då vi vill utgå från barnens olika behov och intressen. Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt men vi är även stolta över vår fina inomhusmiljö – våra lokaler i Nättraby är rymliga och ändamålsenliga.

Tallen är där de minsta barnen börjar och får sitt första möte med förskolan och personalen. Vi är fyra pedagoger som jobbar på Tallen. På avdelningen arbetar vi mycket med tryggheten som grund. Vi utgår från att barnet ska få utvecklas i sin egen takt, känna gemenskap, ha roligt och känna trygghet med både pedagogerna, föräldrarna och de andra barnen i gruppen. Vi har ett temainriktat arbetsätt och har utomhusvistelse i fokus. Vi arbetar mycket med ramsor, sagopåsar och sånger på samlingarna för att på ett lekfullt sätt öva på språket och få en bra gemenskap. Motoriken tränar vi på hela tiden men lite extra på våra gymnastikpass och vid promenader och lek i skog och mark.

Granen är för barn från tre år och uppåt, och här arbetar fem pedagoger. Vi jobbar mycket med värdegrunder och hur man är en bra kompis. På samlingarna jobbar vi med sånger, vardagsmatematik, språk och ramsor. Vi har ett temainriktat arbetsätt vilket formar vår verksamhet. Vi fokuserar mycket på utevistelsen och spenderar flera samlingstillfällen och måltider i skogen eller på vår fina gård. Barnen får bra grovmotorisk träning då de utmanas i skogen. På avdelningen jobbar vi även med rutiner som till exempel att klä på sig och klä av sig, gå på toaletten och hur man ska bete sig vid matbordet. Vi tycker att det är positivt för barnets självkänsla att kunna själva!

På båda avdelningarna försöker vi knyta ihop det vi gör ute och inne, t ex att ha olika djur- och naturteman samt att använda sånt vi kan hitta utomhus i vårt inomhuspyssel.

Idag har vi sammanlagt ca 40 barn på de båda avdelningarna.

Webb-52tallen10Webb-54