Välja Nätet som förskola

Webb-66

För att få plats på Nätet anmäler du ditt barn till den kommunala barnomsorgskön i Karlskrona kommun. Du kan anmäla ditt barn direkt via barnomsorgens webbtjänst, och väljer där alternativet Nätet.

Tänk på att det räcker inte att bara ange Nättraby i din ansökan för att få en plats hos oss. Du måste alltså specifikt välja Nätet.

Mer information om anmälan hittar du på på Karlskrona kommuns webbplats Barn & Utbildning eller ring kommunens växel på 0455-303000.