Ekonomi och föräldrarinsats

Top_allasidor_667_193_2

Förskolan Nätet drivs som ett föräldrakooperativ. Det innebär att du som förälder har möjlighet att vara med och påverka ditt barns vardag och att du får en unik insyn i verksamheten. Vi har en föräldrastyrelse som ansvarar för bland annat personal, ekonomi och lokaler.

Eftersom det är ett kooperativ förväntas du som förälder vara med och hjälpa till. I snitt är varje medlem (förälder) med på förskolan en gång i månaden. Insatsen består i att vara med från klockan 15 och hjälpa till med barnen, som oftast är ute, och därefter städa en avdelning.

Tack vare att föräldrarna är med och hjälper till kan platsavgiften hållas låg. Under 2016 ligger kostnaden för helplats på 700 kronor. En månad om året är avgiftsfri.

Som medlem förväntas du även delta i någon av våra grupper, som har hand om till exempel vår inne- eller utemiljö eller vår arrangemangsgrupp som anordnar aktiviteter för föräldrar, barn och pedagoger. Vi har även en personal- och ekonomigrupp.

För barn 0-3 år sker indelningen enligt nedan:

Upp till 15 timmar per vecka:   350:-

Mer än 15 timmar per vecka:   700:-

För barn 4-5 år (september –maj):

(Allmän förskola gäller fr.o.m. september det år barnet fyller 3 år.)

Upp till 15 timmar per vecka:   0:-

Mer än 15 timmar per vecka:   700:-

Avgiften betalas i förskott. Nyinskrivna barn betalar halva avgiften den första månaden