Föreningen


Föräldrakooperativet Nätet bildades 1997. Genom vårt föreningsarbete har vi föräldrar större möjlighet att vara med och påverka våra barns vardag. I den öppna dialog som finns mellan föräldrar och personal strävar vi mot ett gemensamt mål – barnens bästa!
Vi ser det som en förmån att aktivt få ta del i den dagliga verksamheten genom våra föräldrainsatser. Det skapar en unik gemenskap mellan alla föräldrar, barn och personal samt lär barnen att ta ansvar för sin egen vardagsmiljö. Dessutom anordnar vi trevliga arrangemang för medlemmar och personal t.ex. julgransplundring, utflykter och fester.

Föräldrainsatsen innebär att två föräldrar arbetar i barngruppen från klockan 15.00. När barnen har gått hem städar vi lokalerna. Utöver detta är varje förälder också med i en av fem arbetsgrupper.

Webb-75