Granen

Webb-47_wide

På nätet jobbar personalen kontinuerligt med olika teman som utvärderas. Nedan är ett exempel på en Granenaktivitet.

Mål med temat Maja och Linnea:

  • Att barnen ska upptäcka och se skiftningar mellan de olika årstiderna.
  • Ta tillvara på naturens tillgångar tex bär och frukt.
  • Vi ville träna: Motorik, språkutveckling, empati, sympati, samarbete och skapande.

Vi utgår alltid från Läroplanen för förskolan. Här är några mål vi vill belysa lite extra:

  • Utveckla respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  • Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
  • Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation.

Tillvägagångssätt
Vi har startat varje årstid med en kickoff där vi gjort lite extra för att uppmärksamma och väcka nyfikenhet och ge barnen och nya sånger och lekar som passar för årstiden. Vindskjulet används på morgonsamlingar och vid mellanmålet. Barn och personal har fått in en rutin som fungerar smidigt och som vi alla känner oss trygga med. Samlingarna utomhus gör ljudnivån snällare för allas öron samt att vi får frisk luft och inte blir så trötta och orkar på så vis koncentrera oss längre. Vårt skapande har utgått från naturen och material som vi själva samlat delvis tillsammans med barnen. Vi har plockat rönnbär och björnbär. Några barn tog med sig äpplen från sin trädgård. Det har blivit marmelad, saft, gele, äppelmos och äppelmuffins. Vi har skapat ute (höstlyktor) och inne halloween pyssel.

Resultat
Vi har använt allt som vi plockat i skogen Det har blivit marmelad, saft, gele och äppelmuffins. Barnen får bättre koncentrationsförmåga när vi har samlingar ute. Vi har tillsammans lärt oss ny kunskap och nya sånger med glädje. Språket tränar vi hela tiden när vi samtalar med varandra. Barnen har verkligen tränat sin motorik i alla lekar och på alla promenader. Finmotoriken och koncentration har tränats vid pyssel. Vi är ute mer nu än tidigare och går även oftare från gården.

Analys
Vårt tema har gått att anpassa utifrån vilka barn vi haft i gruppen och intresset för stunden eller tillgången på tex bär och frukt Vi har genomfört aktiviteter utifrån de förutsättningar vi haft och känt oss nöjda med resultaten. Delat ansvar med de planerade aktiviteterna har gjort arbetsbelastningen lagom och många aktiviteter har kommit till genom någons ide som nästa bygger på och som sedan blivit en del av vårt tema med en röd tråd som vi försöker hitta i allt vi gör. Personalen har anpassat sina raster för att vi ska kunna komma iväg. Detta har fungerat för att vi har ett bra klimat i arbetslaget.

Hur går vi vidare
Vi kommer att fortsätta att jobba med Maja och Linnea som tema under hela våren.

Exempel på andra teman är “Vännerna i kungaskogen”. Läs mer här