Styrelsen

Nätet är en ekonomisk förening och har en styrelse bestående av sju föräldrar som sammanträder en gång per månad. Vår förskolechef är med på dessa möten och representerar personalen.

De som tar plats i styrelsen kompenserar för den insats de gör genom att få färre dagar som de är med och hjälper till på förskolan.

En gång under sin tid på Nätet ska en ur varje familj kunna tänka sig att ta ett styrelseuppdrag under två år, antingen som ansvarig för någon av arbetsgrupperna, sekreterare eller ordförande.

Styrelse 2016/2017
Martin Niemann, Ordförande
Cecilia Odehammar, Sekreterare
Malin Jarlbring, Kassör och ansvarig för Ekonomigruppen
Ulf Dunér, Ledamot och ansvarig för Personalgruppen
Lena Ekroth, Ledamot och ansvarig för Innegruppen
Annika Emander, Ledamot och ansvarig för Utegruppen
Henrik Johansson, Ledamot och ansvarig för Marknadsföring/IT samt arrangemangsgruppen