Talllen

Tallen

Tema: Mamma Mu och Kråkan
På nätet jobbar personalen kontinuerligt med olika teman som utvärderas. Nedan är ett exempel på en Tallenaktivitet.

Mål:

  • Att låta barnen utforska och lära känna sin närmiljö.
  • Att lära barnen att acceptera och se det positivt att vi är olika.
  • Träna på att kunna samarbeta med varandra.
  • Att ge barnen kunskap om ”livet på landet”.
  • Att ge barnen förbättrad motorik och finna glädje i att röra sig.

Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö). Här kommer några av de strävansmål som står med i Lpfö som vi vill belysa lit extra den här terminen:

  • Att barnet utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
  • Att barnet utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde
  • Att barnet utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

Tillvägagångssätt
Vi har haft ett temainriktat arbetsätt under hela terminen. Vi började med att introducera ”Mamma mu” för barnen. De här två har sedan hälsat på barnen dagligen och varit med och förklarat olika saker som exempelvis hur man kan bete sig om man blir ovänner för att bli vänner igen. Vi har även gjort utflykter som tex: besök på en bondgård, åkt buss till Blekingeplantan, varit och hälsat på korna i hagen, gjort djurpyssel, lagat mat ute och läst faktaböcker om djur för barnen. Vi har även haft två olika gympagrupper där vi har gjort olika banor och rört oss till musik.

Resultat
Barnen har visat ett stort intresse för vårt tema och de har varit väldigt nyfikna och sugna på att få veta mer. Alla barnen har tagit till sig av upplevelserna de har fått delta i. Vi har utforskat närmiljön tillsammans med barnen vilket har varit väldigt uppskattat. Genom Mamma Mu och Kråkan så har vi talat positivt om att alla är olika. Barnen har visat stor glädje när vi har haft gympa. De har även fått träna samarbete och sin grovmotorik. Finmotoriken tränar vi bland annat på när vi äter mat, drar upp dragkedjan, målar och klipper.

Analys
Temat har varit väl anpassat till barnens kunskapsnivå vilket gör barnen intresserade. Vi tycker att vi jobbar bra tillsammans.

Så här går vi vidare
Vi ser fram mot att jobba vidare med det här temat även till våren. Vi hoppas på att kunna göra en bussresa till en större bondgård med barnen och vi vill laga mat utomhus.

Ett annat tema finns beskrivet här.